Näringslivets Transportråd

Näringslivets Transportråd är godskundernas röst i transportpolitiken och verkar för att det svenska näringslivets konkurrenskraft stärks. Transportrådet ska i medlemmarnas gemensamma intresse genom kontakter med politiker, myndigheter, organisationer, media, transportörer och andra aktörer inom transportsektorn inom och utom landet verka för en infrastruktur samt ett transportsystem och rationella transportvillkor i övrigt som främjar effektiva godsflöden såväl inom som utanför Sverige. Rådet ska också ge service till medlemmarna.

Näringslivets Transportråd är medlem i European Shippers´ Council – ett samverkansorgan för transportköpare i Europa för att påverka transportpolitiken inom EU.

                                                                                                

                                                                          

                                                                                                                                                                     

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm