AktuelltRSS

2019-03-28
Näringslivets Transportråd har fått Förslag i anslutning till departementspromemorian Elektroniska fraktsedlar på remiss.

2019-03-11
Jenni Ranhagen blir ny kanslichef i NTR. Hon efterträder Guy Ehrling som slutar efter 12 år.
2019-02-11
Näringslivets Transportråd har yttrat sig till Justitiedepartementet över utredningen ”Tillträde till Rotterdamreglerna. Betänkande av 2016 års sjölagsutredning”.
Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm