AktuelltRSS

2020-06-24
Näringslivets Transportråd tillstyrker regeringens förslag till ändringar av trafikförordningen.
2020-05-19
Det är positivt att regeringen tillsammans med samarbetspartierna C och L nu beslutat om en extra förstärkning av insatserna för väg- och järnvägsunderhåll med omkring en miljard kronor för 2020.
2020-04-23
Jenny Larsson, vd för ABB Power Grids Sweden AB, valdes till ny ordförande för Näringslivets Transportråd, när föreningen höll sin årsstämma på torsdagen.
2020-04-02
Näringslivets Transportråd hemställer om en hearing i riksdagens Trafikutskott som uppföljning av Trafikverkets arbete med implementering av den nationella planen för infrastruktur 2018–2029.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm