AktuelltRSS

2019-11-15
Näringslivets Transportråd välkomnar regeringens beslut om att uppdra åt Trafikverket att upprätta en långsiktig underhållsplan. Näringslivets Transportråd har i flera år i remissvar och andra sammanhang efterlyst en mångårig och finansierad underhållsplan av infrastrukturen.
2019-10-07
Näringslivets Transportråd har lämnat synpunkter på Trafikverkets rapport: Längre lastbilar på det svenska vägnätet - för mer hållbara transporter.
2019-09-20
Näringslivets Transportråd tillstyrker regeringens förslag till ändringar av järnvägsförordningen.
2019-09-18
Näringslivets Transportråd har lämnat synpunkter på Regeringens budgetproposition för 2020.
Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm