AktuelltRSS

2018-09-04
Näringslivets Transportråd har fått Transportstyrelsens förslag till avgiftsförändringar för 2019 på remiss.
2018-08-30
Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissyttrande över Transportstyrelsens förslag till införlivande av IMO:s regelverk om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från fartyg ”IMO Data Collection System.”
2018-08-20
Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissyttrande över Transportstyrelsens förslag till införlivande av IMO:s regelverk om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från fartyg ”IMO Data Collection System.”
Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm