AktuelltRSS

2020-10-22
Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissyttrande över betänkande SOU 2020:18 Framtidens järnvägsunderhåll till Infrastrukturdepartementet.
2020-10-15
Infrastrukturminister Tomas Eneroth har idag utsett Jenny Larsson, vd Hitachi ABB Power Grids i Sverige och ordförande för Näringslivets Transportråd, till en av ledamöterna i den elektrifieringskommission som inrättas under Infrastrukturdepartementet.
2020-09-30
Flera av Sjöfartssveriges branschorganisationer och Sjöfartsverket startar ett gemensamt innovationsprogram. Programmet syftar till att genomföra digitala satsningar för smartare och mer effektiva anlöp.
2020-09-24
Näringslivets Transportråd välkomnar remissen som är den första större översynen av föreskrifter om lotsning på 40 år.
2020-09-21
I dag överlämnade regeringen förslag till både höständringsbudgeten för 2020 och budgetpropositionen för 2021 till riksdagen. De bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
2020-06-24
Näringslivets Transportråd tillstyrker regeringens förslag till ändringar av trafikförordningen.
2020-05-19
Det är positivt att regeringen tillsammans med samarbetspartierna C och L nu beslutat om en extra förstärkning av insatserna för väg- och järnvägsunderhåll med omkring en miljard kronor för 2020.
2020-04-23
Jenny Larsson, vd för ABB Power Grids Sweden AB, valdes till ny ordförande för Näringslivets Transportråd, när föreningen höll sin årsstämma på torsdagen.
2020-04-02
Näringslivets Transportråd hemställer om en hearing i riksdagens Trafikutskott som uppföljning av Trafikverkets arbete med implementering av den nationella planen för infrastruktur 2018–2029.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm