AktuelltRSS

2019-09-18
Näringslivets Transportråd har lämnat synpunkter på Regeringens budgetproposition för 2020.
2019-09-04
Näringslivets Transportråd har lämnat synpunkter på Transportstyrelsens förändringar om avgifter 2020.
2019-08-23
Näringslivets Transportråd (NTR) har fått Sjöfartsverkets förslag till ändring av föreskrifter om farledsavgifter respektive lotsavgifter på remiss.
Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm