AktuelltRSS

2018-02-08
Näringslivets Transportråd har lämnat synpunkter till Näringsdepartementet angående Europeiska unionens förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporter.
2017-10-20
Näringslivets Transportråd, Innovations- och kemiindustrierna (IKEM), Jernkontoret, Skogsindustrierna och SveMin har lämnat ett gemensamt remissyttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring av tidigare remitterat förslag av föreskrifter om farledsavgift.
2017-10-16
Näringslivets Transportråd har lämnat sitt remissyttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018--2029
Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm