AktuelltRSS

2019-05-29
Näringslivets Transportråd deltog förra våren i Sjöfartsverkets referensgrupp för miljöincitament och har därför fått möjlighet att på förhand lämna synpunkter på verkets underlag till översyn av miljöincitamentets utformning från och med 2020.
2019-05-22
I en skrivelse till Finansdepartementet föreslår Näringslivets Transportråd åtgärder för en bättre koordinering av skatter och avgifter på transporter. Det behövs en samlad översyn av hur dessa påverkar näringslivets konkurrenskraft.
2019-03-28
Näringslivets Transportråd har fått Förslag i anslutning till departementspromemorian Elektroniska fraktsedlar på remiss.

2019-03-11
Jenni Ranhagen blir ny kanslichef i NTR. Hon efterträder Guy Ehrling som slutar efter 12 år.
2019-02-11
Näringslivets Transportråd har yttrat sig till Justitiedepartementet över utredningen ”Tillträde till Rotterdamreglerna. Betänkande av 2016 års sjölagsutredning”.
Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm