AktuelltRSS

2021-04-29
Näringslivets Transportråd (NTR) har skickat ett brev till samtliga gruppledare i riksdagens trafikutskott, där vi föreslår att riksdagen riktar tillkännagivanden (uppmaningar) till regeringen kopplat till infrastrukturpropositionen.
2021-04-26
Northvolt, Axfood, och Ovako är några av de företag som numera sitter i styrelsen för transportköparnas intresseorganisation Näringslivets Transportråd efter det att antalet ledamöter utökats. Det blev klart på föreningens årsmöte då också Jenny Larsson, Sverige vd för Hitachi ABB Power Grids, omvaldes som ordförande.
2021-04-16
Infrastrukturminister Tomas Eneroth och miljö- och klimatminister Per Bolund presenterade regeringens infrastrukturproposition under en presskonferens idag. Näringslivets Transportråd ser positivt på att regeringen vill förstärka underhållet på väg och järnväg men saknade satsningen på nya isbrytare. Infrastrukturministern lyfte även fram vikten av konkurrenskraft för svenska företag och industrins betydelse genom att prioritera framkomligheten för gods.
2021-02-26
Näringslivets Transportråd har skickat en skrivelse angående fjärrlotsning till infrastrukturminister Tomas Eneroth.
2021-01-19
Inför mötet i Sjöfartsverkets styrelse i maj 2020 skickade Näringslivets Transportråd tillsammans med 14 andra organisationer inom svensk industri, handel och maritim näring en skrivelse med uppmaningen att inte gå vidare med höjningar av farleds- och lotsavgifter under 2021. Då frågan återigen kommer upp på styrelsemötet den 18 februari 2021 vill de undertecknande nu understryka att skrivelsen fortfarande är högaktuellt.
2021-01-04
Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissyttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag för 2022-2033 och 2022-2037.
Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm