AktuelltRSS

2021-01-04
Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissyttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag för 2022-2033 och 2022-2037.
2020-11-13
Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissyttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya avgiftsföreskrifter avseende farleds- och lotsavgifter 2021.
2020-10-15
Infrastrukturminister Tomas Eneroth har idag utsett Jenny Larsson, vd Hitachi ABB Power Grids i Sverige och ordförande för Näringslivets Transportråd, till en av ledamöterna i den elektrifieringskommission som inrättas under Infrastrukturdepartementet.
Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm