2019-09-18

Budgetpropositionen 2020RSS

Näringslivets Transportråd har lämnat synpunkter på Regeringens budgetproposition för 2020.

Näringslivets Transportråd anser att det krävs en mer sammanhållen och konsistent transportpolitik om målet om 70 procent minskade CO2-utsläpp från transportsektorn ska nås och näringslivets konkurrenskraft stärkas.

Alla transportslag behöver effektiviseras utifrån sina förutsättningar. Näringslivets Transportråd önskar därför även en satsning på effektivisering av vägtransporterna för minskade CO2-utsläpp. Exempelvis bör regeringen skynda på utbyggnaden av vägnätet för tyngre lastbilar (BK4) och även tillåta längre lastbilar.

Näringslivets Transportråd efterlyser vidare åtgärder för en bättre koordinering av skatter och avgifter på transporter.  Det behövs en samlad översyn av hur dessa påverkar näringslivets konkurrenskraft. Budgeten saknar helt samlade effektberäkningar av olika skatter och avgifter på transportområdet för näringslivet. 

Hela uttalandet finns här.

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm