2020-09-21

Näringslivets Transportråds kommentar till budgetproposition för 2021RSS

I dag överlämnade regeringen förslag till både höständringsbudgeten för 2020 och budgetpropositionen för 2021 till riksdagen. De bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Budgetförslagen präglas av coronapandemin och klimatförändringarna. Totalt föreslår samarbetspartierna över 100 miljarder kronor i nya satsningar. En sådan expansiv finanspolitik ger utrymme för framtidsinriktade investeringar på infrastruktur och transporter i närtid för att långsiktigt säkerställa tillväxt, välfärd och konkurrenskraft.

Genom åren har många bra förslag riktade till näringslivets transporter presenterats. Nu krävs dock fokus på tempo och framförallt genomförande, särskilt för utveckling och förbättring av befintlig infrastruktur för att vässa transportsystemet och stärka svensk konkurrenskraft.

Näringslivets Transportråd har följande kommentarer på budgetpropositionen för 2021:

  • Fortsätt ta igen den underhållsskuld som finns på landets vägar och järnvägar
  • Satsa på vägunderhåll och förstärkningar av vägar för effektivare transporter
  • En 20-årig finansierad underhållsplan behövs
  • Satsa på kompetensförsörjning
  • Kompensation för höjda banavgifter välkomnas
  • Säkerställ konkurrensneutrala åtgärder för alla godstransporter på järnväg
  • Elektrifiering är en viktig pusselbit för minskade växthusgasutsläpp
  • De höjda reduktionsnivåerna i reduktionsplikten slår kraftigt mot tunga transporter
  • Bättre koordinering behövs av skatter och avgifter inom transportsektorn

Läs hela budgetkommentaren här.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm