2020-02-21

Elförbrukare vid spårbunden trafikRSS

Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissyttrande över Finansdepartementets promemoria "Elförbrukare vid spårbunden trafik".

Hela yttrandet finns här

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm