2020-04-16

Regeringen tillsätter en ny utredning för att ersätta den nuvarande eurovinjettavgiftenRSS

Näringslivets Transportråds kommentar till regeringens beslut om att tillsätta en ny utredning för att ersätta den nuvarande eurovinjettavgiften.

Näringslivets transportråd (NTR) uppvaktade i slutet av maj 2019 finansministerns statssekreterare Leif Jakobsson angående skatter och avgifter inom transportsektorn. Inga besked om den nu beslutade utredningen eller dess direktiv kunde då ges. Enligt 73-punktsprogrammet (s.k. Januariavtalet) skulle utredningen ha tillsatts redan våren 2019 men sköts upp flera gånger eftersom det tog tid för samarbetspartierna S, MP, C och L att komma överens. Tydligt, efter NTR:s möte med statssekreteraren, är dock att S främsta drivkraft är mer ordning och reda på vägarna samt att leva upp till 73-punktsprogrammet inklusive de 15 miljarder i skatteväxling som står omnämnt där.

NTR har vid flera tillfällen efterlyst åtgärder för en bättre koordinering av skatter och avgifter på transporter. Enligt NTR behövs en samlad översyn av hur dessa påverkar näringslivets konkurrenskraft. Att transportpolitiken drar åt olika håll försvårar jobbskapande tillväxt, välfärd, hållbarhet och konkurrenskraft. Generellt anser Näringslivets Transportråd att det krävs en mer sammanhållen och konsistent transportpolitik om målet om 70 procent minskade koldioxidutsläpp från transportsektorn ska nås och näringslivets konkurrenskraft stärkas.

Hela uttalandet finns här.

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm