2021-11-30

Näringslivets Transportråds kommentar till Trafikverkets förslag till nationell plan RSS

Trafikverket har överlämnat ett förslag till nationell plan för infrastrukturen åren 2022-2033 till regeringen. En nationell plan för infrastruktur presenteras en gång varje mandatperiod och den gäller tolv år framåt. Enligt Trafikverket innebär förslaget viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem för medborgare och näringsliv.

Närinslivets Transportråd saknar dock alltjämt de viktigaste åtgärderna som behövs för att på riktigt vässa transportsystemet och stärka svensk industris och handels konkurrenskraft. Det gäller behovet av bl.a. långsiktiga förutsättningar för förbättring av befintlig infrastruktur och förnyelse av statlig isbrytarflotta.

Läs Näringslivets Transportråds preliminära kommentarer och en sammanfattning av planförslaget här.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm