2018-02-08

Kombinerade transporterRSS

Näringslivets Transportråd har lämnat synpunkter till Näringsdepartementet angående Europeiska unionens förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporter.

 

Transportrådet har en hel del synpunkter på förslaget som framgår av yttrandet.

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm