2020-06-24

Fordon med aerodynamiska förarhytter får bli längreRSS

Näringslivets Transportråd tillstyrker regeringens förslag till ändringar av trafikförordningen.

Det är positivt att gränsen för största tillåtna längd för fordon utökas så att en aerodynamisk utformning av förarhytter blir möjlig utan att lastutrymme går förlorat. På så sätt minskar bland annat energianvändningen och växthusgasutsläppen från lastbilstransporter.

Näringslivets Transportråd lyfter även upp betydelsen av en snabb implementering av längre och tyngre fordon.

Läs hela remissvaret här.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm