2021-02-26

Skrivelse till infrastrukturministern om navigationsstöd från landRSS

Näringslivets Transportråd har skickat en skrivelse angående fjärrlotsning till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I skrivelsen föreslår Näringslivets Transportråd att regeringen ger ett regeringsuppdrag till Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och andra berörda myndigheter att tillsammans med sjöfartens aktörer vidta åtgärder som möjliggör att vi kan ha navigationsstöd från land på plats till 2023.

Digitalisering av lotsningen dvs. fjärrlotsning med navigationsstöd från land är för Sveriges varuägare den viktigaste digitaliseringsåtgärden vad gäller sjöfarten. Det är en viktigt åtgärd för att säkerställa industrins konkurrenskraft och effektivisera logistiksystemet samt att öka sjöfartens attraktivitet.

Läs hela skrivelsen här.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm