2021-04-16

Underhållsskulden ökar trots historisk satsningRSS

Infrastrukturminister Tomas Eneroth och miljö- och klimatminister Per Bolund presenterade regeringens infrastrukturproposition under en presskonferens idag. Näringslivets Transportråd ser positivt på att regeringen vill förstärka underhållet på väg och järnväg men saknade satsningen på nya isbrytare. Infrastrukturministern lyfte även fram vikten av konkurrenskraft för svenska företag och industrins betydelse genom att prioritera framkomligheten för gods.

Idag presenterade regeringen sin infrastrukturproposition med satsningar på 799 miljarder kronor under en kommande tolvårsperiod. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. I propositionen aviserar regeringen en ökning av anslagen till vidmakthållande av funktionaliteten på statliga vägar och järnvägar till 362 miljarder kronor men en för Sveriges konkurrenskraft nödvändig satsning på nya isbrytare har utelämnats.

Läs hela kommentaren här.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm