2019-09-20

Nedläggning mm av järnvägenRSS

Näringslivets Transportråd tillstyrker regeringens förslag till ändringar av järnvägsförordningen.

Hela yttrandet finns här

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm