2021-04-26

Ny styrelse för Näringslivets TransportrådRSS

Northvolt, Axfood, och Ovako är några av de företag som numera sitter i styrelsen för transportköparnas intresseorganisation Näringslivets Transportråd efter det att antalet ledamöter utökats. Det blev klart på föreningens årsmöte då också Jenny Larsson, Sverige vd för Hitachi ABB Power Grids, omvaldes som ordförande.

Näringslivets Transportråd har numera en större styrelse än tidigare med fem nya styrelseledamöter. En stadgeändring har gjort det möjligt att utöka styrelsen från sju till elva personer. Sammanlagt ingår det i styrelsen åtta företrädare för industri- och handelsföretag och tre företrädare för branschorganisationer.  

  • Bredden på medlemsföretag syns tydligare med en större styrelse och därför är jag väldigt glad att stämman stöttade detta och beslutade om att ändra stadgarna, säger Jenni Ranhagen vd för Näringslivets Transportråd.

Axfood, Northvolt, ScanFibre Logistics, Ovako och LKAB är företag som numera är representerade i styrelsen. De nyvalda ledamöterna är Helena Blom från Axfood/Dagab som valdes till vice ordförande, Fredrik Bergsten Wrede, Northvolt, Mats Erkén, ScandFibre Logistics, Ted Lundström, Ovako och Magnus Ragneberg, LKAB.

Beslutet togs på föreningens stämma i den 26 april 2021. I samband med stämman hölls också ett öppet vårmöte med tema Infrastrukturpropositionen. I programmet deltog Infrastrukturminister Tomas Eneroth och trafikpolitiska talespersoner från Trafikutskottet i Riksdagen. 

Läs hela nyheten här.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm