2020-05-19

Näringslivets Transportråd är positiva till ökade underhållsinsatser för järnväg och vägRSS

Det är positivt att regeringen tillsammans med samarbetspartierna C och L nu beslutat om en extra förstärkning av insatserna för väg- och järnvägsunderhåll med omkring en miljard kronor för 2020.

Näringslivets Transportråd välkomnar att regeringen tar tillfället i akt och utökar underhållsinsatserna för att åtgärda de brister som finns i landinfrastrukturen. Näringslivets Transportråd utgår från att anslaget för underhåll av vägar och järnvägar i betydande utsträckning används för att tidigarelägga åtgärder som ökar bärigheten, tillgängligheten, kapaciteten och framkomligheten i betydelsefulla godsstråk och sträckor för näringslivets transporter där problemen är som störst.

Hela uttalandet finns här.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm