2018-08-30

Självkörande fordonRSS

Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissyttrande över Transportstyrelsens förslag till införlivande av IMO:s regelverk om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från fartyg ”IMO Data Collection System.”

Näringslivets Transportråd har fått utredningen SOU 2018:16, ”Vägen till självkörande fordon – introduktion”på remiss från Näringsdepartementet och lämnar remissyttrande i bifogad fil.

Näringslivets Transportråds synpunkter lämnas under rubrikerna nedan:

► Ambitiöst upplagd utredning som lämnat en rad förslag

► Andra initiativ som tagits vad gäller självkörande fordon 

► De olyckor som skett i USA sätter ökat fokus på säkerhet

► Viktigt att Sverige är pådrivande inom UNECE och EU för harmonisering av regelverk och standardisering

► Självkörande fordon är viktiga för framtida nationell konkurrensförmåga

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm