2019-05-29

Sjöfartsverkets analys av miljöincitamentRSS

Näringslivets Transportråd deltog förra våren i Sjöfartsverkets referensgrupp för miljöincitament och har därför fått möjlighet att på förhand lämna synpunkter på verkets underlag till översyn av miljöincitamentets utformning från och med 2020.

Hela skrivelsen finns här.

En formell remiss skickas av Sjöfartsverket under juni.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm