2020-11-13

Sjöfartsverkets förslag till farleds- och lotsavgifter 2021RSS

Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissyttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya avgiftsföreskrifter avseende farleds- och lotsavgifter 2021.

NTR avstyrker förslagen om höjning av farledsavgifter inklusive miljöincitament och lotsavgifter, eftersom det tillsammans med redan genomförda avgiftshöjningar skulle ytterligare öka kostnadsbördan och därmed sänka konkurrenskraften för varuägarna.

NTR vill istället se en ökad anslagsfinansiering av Sjöfartsverkets verksamhet. Regeringen bör finansiera isbrytningen, både drift och investeringar i nya isbrytare, fullt ut med anslagsmedel som ett första större steg mot ökad anslagsfinansiering.

Läs hela remissvaret här.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm