2021-01-19

Skrivelse till Sjöfartsverkets styrelse angående farleds- och lotsavgifter 2021RSS

Inför mötet i Sjöfartsverkets styrelse i maj 2020 skickade Näringslivets Transportråd tillsammans med 14 andra organisationer inom svensk industri, handel och maritim näring en skrivelse med uppmaningen att inte gå vidare med höjningar av farleds- och lotsavgifter under 2021. Då frågan återigen kommer upp på styrelsemötet den 18 februari 2021 vill de undertecknande nu understryka att skrivelsen fortfarande är högaktuellt.

De undertecknande organisationerna menar att en avgiftshöjning skulle ha negativ inverkan på näringslivets konkurrenskraft och möjligheter att återhämta sig från pandemin och bidra till en mer hållbar återstart av samhället.

I skrivelsen från maj 2020 skrev de undertecknande organisationerna sammanfattningsvis att:

• Sjöfartsverkets styrelse bör kräva att ägaren ska fullt ut kompensera för det intäktsbortfall man drabbats av i samband med Covid-19.

• Sjöfartsverkets styrelse bör besluta att avstå från att höja farleds- och lotsavgifterna (inkl. beredskapsavgift) 2021 och istället formulera ett eget förslag till hur verkets verksamhetsform och finansiering ska se ut i framtiden. Det bör innefatta fortsatt effektiviseringsarbete men också en översyn över vilka områden som Sjöfartsverket skulle kunna knoppa av helt eller delvis (ex forskning och kommunikation).

• Staten måste till fullo, både investering och drift, finansiera vattenledernas vinterväghållning.

Läs hela skrivelsen här.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm