2021-09-29

Sjöfartsverkets förslag till föreskrifts- och avgiftsändringar inför 2022RSS

Näringslivets Transportråd (NTR) har fått Sjöfartsverkets förslag till ändring av föreskrifter om farledsavgifter, lotsavgifter respektive isbrytning på beställning på remiss.

NTR avstyrker förslagen om höjning av farledsavgifter inklusive miljöincitament, lotsavgifter samt taxan för isbrytning på beställning, eftersom det tillsammans med redan genomförda avgiftshöjningar skulle ytterligare öka kostnadsbördan och därmed sänka konkurrenskraften för varuägarna.

Hela yttrandet finns här.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm