2020-04-02

Skrivelse om uppföljning av Trafikverkets implementering av den nationella planenRSS

Näringslivets Transportråd hemställer om en hearing i riksdagens Trafikutskott som uppföljning av Trafikverkets arbete med implementering av den nationella planen för infrastruktur 2018–2029.

Implementeringen av fattade beslut i infrastruktur- och transportfrågor är av central betydelse. Näringslivets Transportråd har i olika sammanhang påpekat att det nu krävs fokus på tempo och genomförande särskilt för utveckling och förbättring av befintlig infrastruktur. Trafikverket har i snart två år arbetat med genomförandet av den nationella planen.

Hela uttalandet finns här.

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm