2021-10-12

Stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporterRSS

Näringslivets Transportråd (NTR) har yttrat sig över Infrastrukturdepartementets promemoria om förordningen om stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter.

NTR välkomnar initiativet till stöd för regionala elektrifieringspiloter men menar samtidigt att det finns ett par aspekter som promemorian missar.

Hela yttrandet finns här.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm