2018-09-04

Transportstyrelsens avgifter 2019RSS

Näringslivets Transportråd har fått Transportstyrelsens förslag till avgiftsförändringar för 2019 på remiss.

Näringslivets Transportråds synpunkter lämnas under rubrikerna nedan i bifogad fil:

* Anslagsfinansiera hela Transportstyrelsens verksamhet

* Var tidigt ute med konsekvensanalyser av de kostnadsdrivande effekterna av nya regelverk i EUs fjärde järnvägspaket

* Ta fram en långsiktig och med andra transportmyndigheter koordinerad avgiftsstrategi

* Transportstyrelsen bör ytterligare öka automatiseringsgraden i myndighetens olika verksamheter. Genomför en benchmark av effektiviseringsarbetet i förhållande till digitaliseringen och automatiseringen i en lämplig svensk storbank  

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm