Näringslivets Transportråd - transportköparnas röst i transportpolitiken

 Näringslivets Transportråd
 • för fram fakta om transporter och argument till beslutsfattare inom politik och samhälle.
 • verkar för transportvillkor som stärker näringslivets konkurrenskraft genom
  - avreglerade marknader
  - investeringar för effektiv infrastruktur
  - skatter och avgifter på lika villkor
  - minskad miljöpåverkan
 • är pådrivande för effektiva transporter i Sverige och Europa, bl. a. genom samarbete med motsvarande organisationer i andra länder inom European Shippers’ Council.


Näringslivets Transportråd är en arena där svenska industri- och handelsföretag möts för diskussion, utveckling och kunskapsutbyte om transporter.

Föreningen leds av en styrelse bestående av Per Bondemark, SSAB, ordförande, vice ordföranden är Stefan Bodelind, Nouryon/Akzo Nobel, Karl-Johan Runnberg, AB Volvo och Magnus Stadig, ICA Sverige AB samt övriga ledamöter är Karolina Boholm, Skogsindustrierna, Henrik Ekelund, Svensk Handel och Pär Hermerén, Teknikföretagen. 

Jenni Ranhagen är kanslichef

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm