Näringslivets Transportråd - transportköparnas röst i transportpolitiken

 Näringslivets Transportråd
 • för fram fakta om transporter och argument till beslutsfattare inom politik och samhälle.
 • verkar för transportvillkor som stärker näringslivets konkurrenskraft genom
  - avreglerade marknader
  - investeringar för effektiv infrastruktur
  - skatter och avgifter på lika villkor
  - minskad miljöpåverkan
 • är pådrivande för effektiva transporter i Sverige och Europa, bl. a. genom samarbete med motsvarande organisationer i andra länder inom European Shippers’ Council.


Näringslivets Transportråd är en arena där svenska industri- och handelsföretag möts för diskussion, utveckling och kunskapsutbyte om transporter.

Föreningen leds av en styrelse bestående av Jenny Larsson, Hitachi ABB Power Grids Sweden AB, ordförande, vice ordföranden är Karl-Johan Runnberg, AB Volvo, Magnus Stadig, ICA Sverige AB och Magnus Svensson, SCA Sourcing & Logistics samt övriga ledamöter är Karolina Boholm, Skogsindustrierna, Henrik Ekelund, Svensk Handel och Emilia Käck, Teknikföretagen. 

Jenni Ranhagen är organisationens vd.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm