Näringslivets Transportråd - transportköparnas röst i transportpolitiken

 Näringslivets Transportråd
 • för fram fakta om transporter och argument till beslutsfattare inom politik och samhälle.
 • verkar för transportvillkor som stärker näringslivets konkurrenskraft genom
  - avreglerade marknader
  - investeringar för effektiv infrastruktur
  - skatter och avgifter på lika villkor
  - minskad miljöpåverkan
 • är pådrivande för effektiva transporter i Sverige och Europa, bl. a. genom samarbete med motsvarande organisationer i andra länder inom European Shippers’ Council.


Näringslivets Transportråd är en arena där svenska industri- och handelsföretag möts för diskussion, utveckling och kunskapsutbyte om transporter.

Föreningen leds av en styrelse bestående av Jenny Larsson, Hitachi ABB Power Grids Sweden AB, ordförande, vice ordföranden är Helena Blom, Axfood, Karl-Johan Runnberg, AB Volvo och Magnus Svensson, SCA Sourcing & Logistics samt övriga ledamöter är Fredrik Bergsten Wrede, Northvolt, Karolina Boholm, Skogsindustrierna, Henrik Ekelund, Svensk Handel, Mats Erkén, ScandFibre Logistics, Emilia Käck, Teknikföretagen, Ted Lundström, Ovako och Magnus Ragneberg, LKAB. 

Jenni Ranhagen är organisationens vd.

Styrelse och vd 2021.jpg

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm