Fossilfrihet på väg

REMISSYTTRANDE
2014-05-16

Till Näringsdepartementet

Näringslivets Transportråd har tillsammans med Jernkontoret, Skogsindustrierna, SveMin och IKEM yttrat sig över FFF-utredningen "Fossilfrihet på väg".

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm