Avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

REMISSYTTRANDE

2015-08-05

Till Transportstyrelsen

Näringslivets Transportråd konstaterar att de svenska transportmyndigheterna i dag inte koordinerar sina olika avgiftshöjningar utan att besluten fattas i stuprör myndighet för myndighet. Helhetssyn saknas. Vi föreslår därför att samtliga transportmyndigheter – Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Transportstyrelsen koordinerar sina framtida avgiftshöjningar och genomför gemensamma, samlade konsekvensanalyser av förslag till höjningar. 

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm