Miljökompensera järnvägsföretag

REMISSYTTRANDE

2015-10-27

Till Trafikverket

Näringslivets Transportråd anser att det är ett uttryck för en motsägelsefull transportpolitik då höjningarna av banavgifterna kommer att fortsätta samtidigt som regeringen i budgetpropositionen aviserar en viss kompensation till järnvägsföretagen för icke-internaliserade kostnader för godstransporter på järnväg visavi andra transportslag på preliminärt 75 miljoner kr per år 2016--2019. Detta är dock en låg kompensationsnivå jämfört med redan genomförda banavgiftshöjningar. I Trafikverkets remissunderlag ges internationella exempel på kompensationssystem för godstransporter på järnväg i England, Danmark, Italien och Österrike. Varaktigheten av även dessa system är tidsbegränsade, dock är flera på en avsevärt högre nivå än det av regeringen i budgetpropositionen föreslagna anslaget på preliminärt 75 miljoner kr per år 2016--2019. 

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm