Farledsavgifter

REMISSYTTRANDE

2016-10-25

Näringsdepartementet har skickat en remiss om en del justeringar i förordningen i farledsavgift från och med 2017. Förslaget avser ramarna hur farledsavgiften bestäms.

Enligt information från Sjöfartsverket pågår det fortfarande ett arbete med att justera Clean Shipping Index för att bland annat uppfylla de krav som Sjöfartsverket ställt. Näringslivets Transportråd finner det oroväckande att spelreglerna inte är klara så här nära ikraftträdandet. Det medför en osäkerhet kring vad de faktiska farledsavgifterna blir enligt avgiftsmodellen, vilket i sin tur innebär en tidsproblematik gällande kontraktsförhandlingar och budgetar.

Remissvaret finns här i sin helhet.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm