Nya föreskrifter om lots- och farledsavgifter

REMISSYTTRANDE

2016-11-08

Näringslivets Transportråd har lämnat remissvar över Sjöfartsverkets förslag.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm