Lots- och farledsavgifter

REMISSYTTRANDE

2016-05-13

Näringslivets Transportråd har lämnat remissvar om Sjöfartsverkets förslag till lots- och farledsavgifter.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm