Vägning av containrar

Näringslivets Transportråd har yttrat sig över förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter med anledning av internationellt krav på vägning av containrar TSF 2016-31.
Transportrådet framhåller att det är och förblir viktigt att föreskrifterna blir praktiskt genomförbara för t.ex. transportköpare, transportföretag och hamnar med flera aktörer och till rimliga kostnader. I det presenterade förslaget finns många kostnadsdrivare som försämrar den internationella konkurrenskraften där containertransporter är väsentliga.

Hela yttrandet biläggs.
 

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm