Elektroniska vägfraktsedlar

REMISSYTTRANDE

2017-01-31

Näringslivets Transportråd har fått utredningen Elektroniska vägfraktsedlar (Ds 2016:42) på remiss av Justitiedepartementet och lämnar remissyttrande i bifogad fil.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm