EU:s mobilitetspaket

REMISSYTTRANDE

2017-08-31

Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissyttrande till Näringsdepartementets om Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket som innefattar sex olika rättsakter rörande vägtransporter inom EU. 

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm