Förslag till ändrade lotsavgifter

REMISSYTTRANDE

2017-06-19

Näringslivets Transportråd, Innovations- och kemiindustrierna (IKEM), Jernkontoret, Skogsindustrierna och SveMin har lämnat ett gemensamt yttrande över Sjöfartsverkets remitterade förslag till ändring av lotsavgifter. 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm