Ny målstyrning för transportpolitiken

REMISSYTTRANDE

2017-06-12

Näringslivets Transportråd har lämnat ett remissvar till Näringsdepartementet om Trafikanalys rapport Ny målstyrning  för transportpolitiken.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm