Ett land att besöka

REMISSYTTRANDE

2018-03-27

Näringslivets Transportråd har yttrat sig över utredningen ”Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring" som skickats på remiss från Näringsdepartementet.  

Näringslivets Transportråd synpunkter har fokus på kapitel 9 i utredningen om ”Trafikutbud och transporter”, där en utförlig genomgång görs av förutsättningar med fokus på persontransporter inom turism och besöksnäring. Näringslivets Transportråd hade gärna sett en motsvarande utförlig genomgång i utredningen av förutsättningar för godstransporter och godslogistik. Det finns punktvis i kapitlet bra skrivningar som kunde ha byggts ut. 

 

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm