Nedläggning mm av järnvägen

REMISSYTTRANDE

2019-09-20

Näringslivets Transportråd (NTR) har fått förslaget till ändringar av järnvägsförordningens bestämmelser om upphörande av underhåll, nedläggning, upplåtelse och överlåtelse av järnväg på remiss.

Näringslivets Transportråds tillstyrker regeringens förslag till ändringar av järnvägsförordningen.  

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm