Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2020

REMISSYTTRANDE

2019-09-04

Näringslivets Transportråd (NTR) har fått förslaget till avgiftsförändringar för 2020 på remiss.

Näringslivets Transportråds principiella ståndpunkt är att hela Transportstyrelsens verksamhet ska anslagsfinansieras.  

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm