Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2022

REMISSYTTRANDE

2021-09-23

Näringslivets Transportråd (NTR) har fått förslaget till avgiftsförändringar för 2022 på remiss.

Näringslivets Transportråds principiella ståndpunkt är att hela Transportstyrelsens verksamhet ska anslagsfinansieras.  

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm