74 tons lastbilar

Vid en hearing som idag anordnades av Näringsdepartementet om regeringens uppdrag till Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre fordon på det allmänna vägnätet presenterade 22 organisationer – transportköpare från industri och handel, fackliga organisationer och organisationer inom åkeri och fordonsindustri ett gemensamt ställningstagande om vikten av en snabb om implementering av 74 tons lastbilar. Det gemensamma ställningstagandet överlämnades till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. 

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm