Avbrott på järnvägen kostar för industrin

Industrin drabbas av stora kostnader vid avbrott på järnvägen

Järnvägsgruppen på KTH har studerat: "Större trafikavbrott vid Sveriges järnvägar 2000-2013 och dess effekter på transportkunderna". I en särskild promemoria har Järnvägsgruppen på KTH  analyserat: "Merkostnader för industrin vid trafikavbrott och förseningar" och med SSAB störningskostnader som en illustration. Kostnaderna för störningar i SSAB:s järnvägsbaserade godsflöden är i genomsnitt 120 miljoner kronor om året.

Rapporterna kan laddas ned här

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm