Extrainsatser för drift och underhåll av järnväg

Näringslivets Transportråd välkomnar ökade instser på järnvägen

Näringslivets Transportråd föreslår att Trafikverket  lämnar en redovisning av hur
extrainsatser för drift och underhåll av järnvägen för 2013 och 2014 används för att
tidigarelägga åtgärder som ökar tillgängligheten, kapaciteten och framkomligheten
i betydelsefulla godsstråk och sträckor för näringslivets transporter .

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm