Illegal yrkestrafik och vikten av regelefterlevnad

Näringslivets Transportråd har i ett positionspapper uttalat sig för att myndigheter måste agera för att öka regelefterlevnaden och minska illegal yrkestrafik. Införande av kilometerskatt är ingen lösning.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm