Skrivelse till Näringsdepartementet om dialog med näringslivet

I en gemensam skrivelse till Näringsdepartementet från Näringslivets Transportråd och Transportföretagen efterlyses en kontinuerlig transportslagsövergripande dialog med näringslivet efter regeringens avveckling av Logistikforum. Hela skrivelsen finns här.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm