Skrivelse till Näringsdepartementet om kostnadsminskningar i budgetpropositionen

Näringslivets Transportråd har skickat en gemensam skrivelse med Branschföreningen Tågoperatörerna,  Skogsindustrierna, Jernkontoret och Transportindustriförbundet till Näringsdepartementet med anledning av Trafikverkets lämnade underlag till bl.a. möjliga neddragningar av anslagen för drift och underhåll, bärighet och tjälsäkring, och trimningsåtgärder i budgeten för 2016 och 2017. 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm