Järnväg 2050 - Näringslivets godstransporter

Rapporten "Järnväg 2050 - Näringslivets godstransporter" presenterades den 4 april 2016. Baserat på Sveriges miljömål, näringslivets beroende av effektiva transporter och bristerna i dagens järnvägssystem identifieras behovet av en gemensam vision för järnvägen. I rapporten är målet att fördubbla mängden godstransporter på järnväg fram till år 2050. För att uppnå detta krävs långtgående samverkan mellan myndigheter, näringsliv och operatörer. 

Rapporten är framtagen av Sweco, Tågoperatörerna, Skogsindustrierna och Swedtrain i samarbete med bl.a Näringslivets Transportråd, Teknikföretagen och en rad andra organisationer och företag.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm