Skrivelse om dialog mellan näringslivet och regeringen

Gemensam skrivelse från Transportföretagen och Näringslivets transportråd till regeringen

Vid Svenskt Näringslivs seminarium om infrastrukturskulden under Almedalsveckan inbjöd infrastrukturminister Anna Johansson företrädare för näringslivet att skriftligt inkomma med idéer om hur samverkan mellan näringslivet och regeringskansliet kan förbättras vad gäller godstransporter och logistik.

NTR och Transportföretagen har nu uppdaterat en tidigare gemensam skrivelse från 2015 till Näringsdepartementet angående dialogformer mellan näringslivet och regeringskansliet i logistikfrågor. Se bifogad fil.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm