Skrivelse om infrastruktur till Trafikutskottet och infrastrukturministern

Näringslivets Transportråds styrelse skriver till Riksdagens Trafikutskott och infrastrukturministern angående riksdagsbehandlingen av regeringens infrastrukturproposition och regeringens planeringsdirektiv till Trafikverket om åtgärdsplaneringen 2018--2029.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm