Skrivelse om Transportstyrelsens kommunikationsplan

Skrivelse från Näringslivets transportråd till Transportstyrelsen om dess förslag till kommunikationsplan

Synpunkter från NTR som lämnats till Transportstyrelsen på kommunikationsplan för enheten för trafikföretag. Se bilagd fil.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm