Skrivelse om sjöfart till Näringsdepartementet

Näringsdepartementet höll den 6 mars 2017 ett möte om Framtidens logistik – fokus sjöfart. Här kommer här en gemensam kommentar inför mötet från Näringslivets Transportråd, Jernkontoret, Skogsindustrierna och SveMin - branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm