Uttalanden

Näringslivets Transportråd ger uttryck för sin uppfattning i skrivelser till politiker och myndigheter samt i pressmeddelanden.
Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm